Dobrosława Gucia

Dobrosława Gucia

Absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z zamiłowania genealog i regionalistka, zgłębiająca również historię PTPN. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, w którym odpowiedzialna jest za publikacje WTG, bierze czynny udział w wielu działaniach i projektach Towarzystwa, prowadzi wykłady promujące i upowszechniające genealogię dla różnych grup wiekowych. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących pozametrykalnych źródeł w genealogii.