Edyta Bątkiewicz-Szymanowska

Edyta Bątkiewicz-Szymanowska

Miejsce pracy: Biblioteka Kórnicka, Dział Zbiorów Specjalnych, Pracownia Rękopisów.
Wykształcenie: historyk, bibliotekarka, kustosz biblioteczny.
Zainteresowania naukowe i zawodowe: od 15 lat „na służbie” u hrabiego Tytusa Działyńskiego, od 15 lat badam i opracowuję rozproszone w różnych bibliotekach archiwalia związane z rodziną Działyńskich oraz piszę i publikuję poświęcone im prace.
Autorka wydanej w 2018 roku biografii swojego „chlebodawcy”: „Tytus Działyński 1796-1861”.
Prywatnie: najszczęśliwsza mama 4-letniej Zosi