Joanna Lubierska

Joanna Lubierska

Członek współzałożyciel Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo", właścicielka firmy genealogicznej "ORIGO". Od kilku lat współpracuje z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, zawodowo przeprowadza kwerendy genealogiczne i spadkowe, okazjonalnie prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów poznańskich uczelni oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, propaguje genealogię jeżdżąc z prelekcjami. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących innych niż metrykalne źródeł w genealogii. Interesuje się historią przedwojennego Poznania i Wielkopolski, architekturą ziemiańską i obronną oraz szlachtą wielkopolską.