Szymon Kwapiszewski

Szymon Kwapiszewski

Absolwent Językoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Doświadczenie w zakresie pracy z tekstem cyfrowym zdobywał, broniąc pracę licencjacką Ku humanistyce cyfrowej: problem digitalizacji w przedsięwzięciach językoznawczych. Edukację w tym kierunku kontynuował, przygotowując pod kierunkiem prof. Mirosława Górnego rozprawę: Z wybranych problemów efektywnego zarządzania treścią fotodokumentacyjną. Historia – teraźniejszość – przyszłość (2018). Brał oraz kontynuuje udział w kilku grantach badawczych jako wykonawca odpowiedzialny za organizację informatyczną badań. Specjalista z zakresu IT, przede wszystkim: koordynuje i zarządza projektami (m.in. opiniowanie dokumentacji analitycznej oraz testowanie jakości Systemu/oprogramowania). Współautor prac naukowych z zakresu efektywnego przetwarzania informacji historycznej.