Komitet
organizacyjny

prof. dr hab. Tomasz Jasiński
dr Magdalena Biniaś-Szkopek
mgr Aleksandra Losik-Sidorska
mgr Agnieszka Juraszczyk
mgr Paulina Mikołajczyk
mgr Małgorzata Potocka
 

Kontakt